Březen 2021

Dodržování vládních nařízení

Dne 9. 3. 2021 byla hlídka MP upozorněna, že u domu potravin "Centrum" v Bělojarské ulici se pohybují osoby bez ochrany dýchacích cest a popíjejí alkohol. Při řešení docházelo k verbálnímu napadání strážníků a účelovým výmluvám, proč jsou osoby bez ochrany dýchacích cest a že ke konzumaci alkoholu z jejich strany nedochází, což bylo na místě vyvráceno. Vzhledem ke skutečnosti, že jedna osoba s řešením přestupků na místě nesouhlasila, byla oznámena spolu s videozáznamem správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Ochranné pomůcky pro zaměstnance městské policie

Začátkem března vedení MP Tachov pořídilo všem strážníkům a pracovníkům dispečinku linky 156 ochranné nanomasky, které zajistí ochranu před nákazou virem SARS - CoV - 2, který způsobuje onemocnění Covid - 19. Strážníci a pracovníci dispečinku jsou dále průběžně zásobeni dezinfekcí a lékařskými rukavicemi pro maximální možnou ochranu. Pravidelně jsou služebna s dispečinkem vyzářeny taktéž UV lampou s ozonizérem.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?