Červen 2020

Nález nábojů, řidič bez platného řidičského oprávnění

Dne 5. 6. 2020 v ranních hodinách hlídka MP Tachov zjistila, že v ul. Tovární stojí otevřené os. mot. vozidlo Škoda Fabia, ve kterém se nacházela krabice s brokovými náboji. Vzhledem ke skutečnosti, že majitel vozidla je z Tisové, bylo vozidlo hlídkou zajištěno do příjezdu PČR, které byl nález otevřeného vozidla s náboji oznámen.

Týž den, po 20. hod., se hlídce strážníků podařilo zajistit řidiče vozidla, které nebylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Při řešení přestupku bylo dále zjištěno, že řidič ročník 1977 má vysloven zákaz řízení mot. vozidel. Věc si na místě dále převzala PČR.

Rozšíření evidencí pro MP Tachov

Od června 2020 má MP Tachov nově zřízen přístup do centrálního registru řidičů, tudíž strážníci mohou z místa přestupku zjistit, zda osoba, kterou v rámci přestupkového řízení v dopravě řeší, je či není držitelem platného řidičského oprávnění, či zda byl dotyčné osobě např. vysloven zákaz řízení mot. vozidel. Od června 2020 tudíž strážníci mají přístup do všech evidencí a registrů, do kterých mohou v rámci svých oprávnění vstupovat. Vedení MP dále připravuje ve spolupráci s IT odd. MěÚ Tachov, Policejním prezidiem ČR přístup do informačních systémů PČR, které má v současné době zřízeno, resp. požádáno o zřízení přístupu pouze dalších 23 obecních/městských policií v rámci ČR.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?