Duben 2020

Požáry trávy

Dne 26. 4. 2020 strážníci MP zjistili při denní směně 2 požáry trávy a stromů. V prvním případě se jednalo o zahoření stromů a blízkého okolí trávy u Biletína, přičemž požár z důvodu odstranění stromů založil místní muž. Strážníci zjistili jeho totožnost a věc dále bude řešit vyšetřovatel HZS ČR. Další požár byl nahlášen v ul. Luční u bývalé slepičárny, kde došlo k zahoření trávy o rozloze cca 10 x 10 metrů. Na místo byla povolána opět jednotka HZS ČR.

Řidič pod vlivem alkoholu

Dne 16. 4. 2020 před půlnocí se strážníkům podařilo zajistit muže ročník 1990, který řídil v ul. T. G. Masaryka os. mot. vozidlo, které bylo zcela zjevně nezpůsobilé provozu na poz. komunikacích, navíc bez zadní registrační značky. Při kontrole bylo dále zjištěno, že muž řídil pod vlivem alkoholu, kdy mu byla naměřena hodnota 1,86 ‰ alkoholu v dechu. Věc byla na místě řešena ve spolupráci s PČR a zjištěné přestupky budou oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

Vraky v katastru města

Již delší dobu tíží naše město a přilehlé osady vraky mot. vozidel, které jsou odstaveny na různých místech. Poslední takový vrak strážníci zaregistrovali v ul. Plzeňská, a to Fiat Punto. Šetřením v blízké ubytovně bylo zjištěno, že s vozidlem, ze kterého již byly sundány i registrační značky, manipulovalo cca 8 osob. Lustrací byl zjištěn stávající provozovatel, který bohužel při prodeji vozidla nedohlédl na přepis, tudíž neměl k dispozici doklady, klíčky a ani samotné vozidlo. Původní značky byly již použity na jiném mot. vozidle, což bylo zjištěno v součinnosti s MP Plzeň a PČR Plzeň. Strážníkům se mravenčí prací podařílo získat malý technický průkaz, kontakt na vyšetřovatele v Plzni, klíčky od vozidla a taktéž samotné vozidlo po jeho přemístění i nalézt. Důrazně doporučujeme, aby si při každém prodeji vozidla původní majitel pohlídal, že bude vozidlo přepsáno na nového majitele. Předejde tím zbytečným problémům, kdy mohou být vozidlem páchány přestepky, trestná činnost apod. V neposlední řadě taktéž hrozí sankce ze strany České kanceláře pojistitelů, neboť velmi často vozidlo není ani po prodeji pojištěno. Samozřejmě strážníci budou i nadále zjišťovat majitele autovraků a dohlížet všemi možnými zákonnými prostředky na to, aby byly vraky likvidovány svými majiteli.

Kontrola dodržování nařízení vlády

Strážníci se i nadále věnují dodržování nařízení, které bylo vydáno vládou v souvislosti s nouzovým stavem. I přes to, že opatření nějakou dobu trvá, stále se najdou tací, kteří nařízení nerespektují - zejména co se nošení roušek a shromážďování týče. Drobnější prohřešky jsou řešeny domluvami, příp. předáním roušky, pokud dotyčný(á) tuto nevlastní. Opakované prohřešky či nerespektování výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci jsou řešeny finančními postihy. Samozřejmostí je i nadále zvýšená hlídková činnost v okolí parků, nádraží, ubytoven a zahrádkářských kolonií, neboť prioritou zůstává veřejný pořádek.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?