Městská policie Tachov

Aktuální informace Městské policie v Tachově.

 

Statistické údaje některých činností MP Tachov za období 01.09.2014 – 24.08.2015 v porovnání s roky 2014,2013,2012.

                                                                      2015                2014              2013                2012

Celkem událostí                                         2135                2507              2044                1596

Přestupek v dopravě                                  582                  622                 421                  547

Pokuty na místě zaplacené                       502                 696                 428                  366

Pokuty na místě nezaplacené                  158                246                   131                 119

Přestupky porušení O.Z.V.                         51                   91                    53                     17

( obecně závazná vyhláška o volném pobíhání psů)

Veřejný pořádek (VP)                               160                 118                 82                      74              

Znečištění,zábor veř.prostranství,

drobné krádeže,přestupky proti majetku

Nasazeno blokovacích zařízení               378                557               307                  129

Přestupky řešené domluvou                  756                 747                616                  100

Provedeno kontrol osob                         121                 173                 167                   40

Předání psa do útulku                              21                   14                    11                   14

Přestupky předané (KPP,ODSH)         138                    64                    53                    48

Komise projednávání přestupku,Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

     Z předložených statistických údajů  některých činností strážníků vyplívá, že se činnost strážníků v mnoha případech znásobila. Na druhé straně se snížil počet přestupků v dopravě a to i díky zvýšené  činnosti strážníků MP Tachov na místech kde se řidiči nejčastěji dopouští přestupků, ale i spoluprací s PČR Tachov, která je nám nápomocna při řešení problémů. Dále se snížil  počet pokut na místě nezaplacených (ve výčtu jsou vždy všechny udělené pokuty na místě nezaplacené, ne ty, které jsou v průběhu zákonné lhůty uhrazeny)tedy počet na místě nezaplacených pokut je nižší. V tomto trendu bychom  chtěli pokračovat a tyto ukazatele snižovat, aby se strážníci MP Tachov mohli více věnovat narušování veřejného pořádku, jako je např. vandalismus, ničení majetku města, zábor veřejného prostranství porušování O.Z.V. a nařízení města. Ve výše uvedeném výčtu činností MP, ale nejsou uvedeny další , ke kterým patří zejména zajišťování kulturních a i sportovních akcí města, doručování pošty a prováděná šetření pro jednotlivé odbory města, pravidelná kontrola hřbitovů a dalších zařízení , spolupráce s dopravní policií ČR v Tachově při usměrňování provozu u dopravních nehod, poskytování pomoci občanům, nebo i v nemalé části výjezdy na bezdomovce a podnapilé osoby jakož i jejich převoz do záchytné stanice. Je to je stručný výčet událostí, které má MP na starosti.