Městská policie Tachov

Správní území města včetně osad je rozděleno na okrsky A, B, C, D, E, F, G, H, CH a I. Ty jsou přiděleny jednotlivým strážníkům okrskářům s osobní zodpovědností.

Funkce strážníka okrskáře spočívá ve větší osobní zodpovědnosti k přidělenému okrsku a bližšímu kontaktu s občany. Svou činnost bude směřovat ke zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku, prevenci kriminality a plnění úkolů, úkonů a povinností v souladu se zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb.,

 

Jak kontaktovat strážníka okrskáře:

Městská policie Tachov stálá služba – 374 72 22 32

Tísňová linka v případě ohrožení života, zdraví a majetku – 156

 

Doporučený postup: občan zavolá na telefonní číslo na MP - stálá služba, tento je přijat službou na operačním středisku. V případě, že bude chtít občan hovořit přímo se strážníkem - okrskářem bude tento vyrozuměn. V případě, že strážník – okrskář nebude ve službě a událost nesnese odkladu, vyřídí ji neprodleně jiný strážník konající službu. V případě možného odkladu bude událost zaznamenána a předána k vyřízení příslušnému okrskáři.