Leden 2020

Napadení hlídky MP

Dne 31. 1. 2020 mezi 16 - 16:30 hod. došlo v ul. U Penzionu v Tachově k agresivnímu chování muže vůči svému okolí, na oznámení tohoto typu a tohoto konkrétního jedince jezdí MP celkem pravidelně. Po příjezdu na místo oznámení bylo svědkyní oznámeno, že muž ročník narození 1978 má být ozbrojen mačetou, což se potvrdilo záhy, kdy strážníci muže potkali kousek od služebního vozidla. Vzhledem ke skutečnosti, že muž na strážníky zbraň vytáhl a s napřaženými rukami jim šel naproti se slovy "Policajti, já vás zabiju!", bylo užito donucovacích prostředků, a to vč. hrozby namířenou služební zbraní. Poté byl muž hlídkou zpacifikován, byla mu přiložena služební pouta a byl dále předveden na OO PČR Tachov k dalšímu opatření.

Taktické cvičení složek IZS

Dne 24. 1. 2020 proběhlo od 12 do 15 hod. taktické cvičení složek IZV v Tachově, ul. Pobřežní, a to konkrétně v prostoru plaveckého bazénu, kde byl simulován zásah při úniku chemických látek. Úkolem MP bylo zajistit místo události proti vstupu nepovolaných osob vč. dohledem nad zákazem vjezdu nezúčastněných vozidel. 

Agresivní cizinci

Dne 2. 1. 2020 přijala hlídka MP Tachov oznámení o cizincích, kteří u večerky na sídlišti Západ mají rozepři s prodavačem, který jim odmítá prodat alkohol vzhledem k jejich podnapilému stavu. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o občany ukrajinské národnosti, kteří jsou agresivní vůči svému okolí, a to jak slovně, tak i fyzicky. Za pomoci hlídky PČR došlo k jejich zajištění a věc si následně pro podezření ze spáchání trestných činů převzala policie k dalšímu šetření.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?