Říjen 2020

Úspěšné zkoušky

Dne 6. 10. 2020 se podařilo čekatelce Mgr. Trefilíkové úspěšně vykonat zkoušku odborné způsobilosti, tudíž od tohoto dne začíná pracovat jako plnohodnotný strážník MP Tachov.

Bezdomovec v centru města

Od počátku října řeší strážníci opakovaně bezdomovce na vozíku, který se pohybuje v centru města. Tento je prakticky neustále pod vlivem alkoholu a znečištěn exkrementy, kdy budí i veřejné pohoršení. Městská policie má snahu bezdomovce vykazovat z centra. O spolupráci byl požádan sociální odbor MěÚ, jeho praktický lékař, hygiena a společnost KOTEC. Bohužel vše je závislé na jeho dobrovolnosti a zájmem o poskytované služby, které opakovaně odmítá.

Žádáme tímto veřejnost, pokud bude chtít tomuto bezdomovci pomoci, ať tak učiní formou potravy/nealko nápojů, v případě finančního daru dochází k situacím, kdy si zakoupí pouze alkoholické nápoje a následně není schopen usměrňovat své chování.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?