Únor 2020

Otrava alkoholem na sportovištích

Dne 7. 2. 2020 přijala hlídka MP Tachov oznámení, že na skateparku se nachází dva chlapci, kteří jsou v bezvědomí, dýchají, ale nelze je probudit. Strážníci zjistili, že dotyční jsou pod vlivem alkoholu a jsou těžko probuditelní. Na základě tohoto si vyžádali výjezd ZZS a až do příjezdu výjezdových skupin z Boru a Stříbra (tachovská ZZS byla na jiných výjezdech) zajišťovali základní životní funkce a kontrolovali stav vědomí. Poté si záchranná služba oba dva převzala do své péče a transportovala je do zdravotnického zařízení.

Chovanec dětského domova pod vlivem

Dne 2. 2. 2020 byla MP ve večerních hodinách požádána vychovatelkami DD Tachov, zda by bylo možné provést orientační dechovou zkoušku na alkohol u svěřence, ročník narození 2002. Tato zkouška byla pozitivní, a to s výsledkem 1,55 ‰ alkoholu v dechu. 

Rozšíření informačního systému MP Tachov

Od února 2020 mají strážníci rozšířen přístup o Centrální registr vozidel, který spravuje MDČR. V současné době tedy mohou strážníci nejen na služebně, ale i z terénu přistupovat do:

- základního registru obyvatel
- evidence rejstříku přestupků
- centrálního registru vozidel

Dále připravujeme přístupy do:

- centrálního registru řidičů
- pátracích databází PČR (s možností rozšíření poté i evidence cizinců a Interpolu)

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?