Uzavírky, omezení

Omezení v ul. Sokolovská, ul. Okružní

Upozorňujeme řidiče a chodce na úplnou uzavírku ulice Okružní v Tachově v úseku od křižovatky se silnicí č. II/198 v ul. Sokolovská po křižovatku v ul. Okružní za prodejnou nábytku Víderšperk. Dále na částečnou uzavírku silnice č. II/198 ul. Sokolovská v místě křižovatky s ul. Okružní a částečnou uzavírku ul. Okružní za prodejnou nábytku z východní strany v Tachově.

V termínu od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 zde bude společnost Silnice Horšovský Týn a. s., po etapách provádět výstavbu jednostranného chodníku a opravu komunikace v ul. Okružní. Žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení.

Upozorňujeme řidiče na částečnou uzavírku silnice II/198 v Tachově v úseku cca od místa pro přecházení u křižovatky silnice II/198 „Sokolovská" a MK 4b „Fučíkova" (tj. za sjezdem na parkoviště prodejny TESCO) až po křižovatku silnice II/198 „Sokolovská" a místních komunikací MK 31c „MK ke Kendrionu" a MK 157b „Sokolovská" (tj. konec obce Tachov, začátek obce Vítkov).

Společnost Silnice Horšovský Týn a. s. zde bude v termínu od 01.08.2020 do 30.09.2020 provádět opravu asfaltobetonového povrchu silnice II/198. Objízdná trasa se nestanovuje. Provoz bude veden po zbývající volné části vozovky v režimu přechodné úpravy provozu.

Omezení v ul. Smetanova

Upozorňujeme řidiče a chodce na úplnou uzavírku místní komunikace ul. Smetanova v Tachově v úseku od křižovatky s ulicí Chodská po křižovatku s ulicí Na Stráni. Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zde bude v termínu od 4.5.2020 do 30.11.2020 provádět výměnu stávající gravitační kanalizace. Stavební práce při úplné uzavírce jsou rozděleny na etapy:

1. etapa: úsek od křižovatky ulice Smetanova a Chodská cca k rodinnému domu č. p. 887 v ulici Smetanova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, Zahradní, Tyršova nebo ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

2. etapa: úsek od rodinnému domu č. p. 887 v ulici Smetanova po křižovatku ulice Smetanova a Tyršova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, Zahradní, Tyršova nebo ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

3. etapa: úsek v místě křižovatky ulice Smetanova a Tyršova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

4. etapa: úsek cca od rodinnému domu č. p. 573 v ulici Smetanova za křižovatku ulice Smetanova a Na Stráni, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni, Na Vinici do ulice Smetanova v Tachově.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?