Uzavírky, omezení

Omezení v ul. Smetanova

Upozorňujeme řidiče a chodce na úplnou uzavírku místní komunikace ul. Smetanova v Tachově v úseku od křižovatky s ulicí Chodská po křižovatku s ulicí Na Stráni. Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zde bude v termínu od 4.5.2020 do 30.11.2020 provádět výměnu stávající gravitační kanalizace. Stavební práce při úplné uzavírce jsou rozděleny na etapy:

1. etapa:úsek od křižovatky ulice Smetanova a Chodská cca k rodinnému domu č. p. 887 v ulici Smetanova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, Zahradní, Tyršova nebo ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

2. etapa:úsek od rodinnému domu č. p. 887 v ulici Smetanova po křižovatku ulice Smetanova a Tyršova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, Zahradní, Tyršova nebo ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

3. etapa:úsek v místě křižovatky ulice Smetanova a Tyršova, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni do ulice Smetanova v Tachově.

4. etapa:úsek cca od rodinnému domu č. p. 573 v ulici Smetanova za křižovatku ulice Smetanova a Na Stráni, Tachov. Objízdná trasa je vedena ulicemi Chodská, U Garáží, Růženy Svobodové, Na Stráni, Na Vinici do ulice Smetanova v Tachově.

Omezení v centru města

Upozorňujeme řidiče a chodce na úplnou uzavírku ul. K. H. Borovského v Tachově v úseku od Náměstí Republiky podél budovy ČSOB, a.s. Praha směrem k č. p. 1177 do ul. K. H. Borovského (Irská restaurace). Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zde bude v termínu od 1.4.2020 do 15.5.2020 provádět výstavbu nové kanalizace a vodovodu. Pro připojení nových řadů na stávající řady bude na 3 dny částečně omezen provoz na Náměstí Republiky a v ul. K. H. Borovského. Pro zajištění dopravní obslužnosti, zásobování a vjezdu integrovaného záchranného systému je objízdná trasa vedena obousměrně z ulice Vodní přes odstavnou plochu (parkoviště) do ul. K. H. Borovského a ulice Rokycanova.
Žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?