Březen 2022

Strážníci pomáhají i mimo službu

Dne 30. 3. 2022 ve večerních hodinách zaslechl strážník v místě bydliště volání o pomoc. Toto ho samozřejmě nenechalo chladným a zjistil, že v bytě pod ním volá o pomoc seniorka, která upadla a nemůže se zvednout. Na místo tedy přivolal hasiče a záchrannou službu, kteří se do bytu dostali pomocí plošiny přes balkon a seniorce pomohli.

Asistence při odstraňování nebezpečných stavů

Dne 20. 3. 2022 hlídka MP Tachov asistovala HZS ČR při odstraňování uvolněného plechu střešního pláště budovy v ul. Stadtrodská, neboť hrozil pád a následné ohrožení životů a majetku.

Dozor ve sportovní hale

Zhruba od poloviny měsíce strážníci MP Tachov vykonávají dozor ve sportovní hale, kde je dočasně ubytováno několik osob ukrajinské národnosti, prchající před válkou ve své vlasti. Dozor probíhá za přítomnosti dalších oprvávněných osob, jako je tlumočník, pracovník krizového řízení MěÚ a členové SDH Tachov. Na místo dochází i dobrovolníci, kteří zajišťují další support ve smyslu základních potřeb. V průběhu posledních dnů řeší strážníci dotazy rodinných přislušníků, kteří mají zájem o zajištění přesunu příbuzných z Ukrajiny, zejména co se postupu dle legislativy týče. Nezřídka strážníci zjistí i osoby ukrajinské národnosti přímo na ulici, kteří přijeli do města a neví jak dále postupovat.

Graffiti u sportovní haly

Dne 16. 3. 2022 v odpoledních hodinách se hlídce MP podařilo zajistit dvě osoby, a to ve věku 15 a 12 let, které malovaly graffiti na dlažbu sportovní haly, na přilehlou lavičku a Z-Box společnosti Zásilkovna. Na místo se podařilo zajistit přítomnost rodičů a po domluvě byly ihned graffiti mladíky odstraněny. Zároveň byli rodiče poučeni, jaké trestně - právní důsledky toto jednání bude mít, pokud mladíci v této "kreativní" činnosti budou pokračovat.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?