Červen 2022

Oslava začátku prázdnin jízdou na motorkách

Dne 30. 6. 2022 po předání vysvědčení, tj. v době od 8:45 - 9:00 hod. chtěla parta čtyř motorkářů oslavit zakončení školního roku "spanilou" jízdou na motorkách, a to v ul. Hornická a ul. Sadová, přičemž pokračovali do ul. Zárečná. Jejich jízda byla zejména agresivní, po zadních kolech apod. V ul. Zárečná byli 3 ze 4 řidičů zadrženi hlídkou MP, kdy byl zajištěn i záznam z kamer. Čtvrtý řidič ujel hlídce po chodníku, nicméně i tak byl hlídkou MP díky místní a osobní znalosti zjištěn a následně sankcionován.

Zadržení řidiče bez řidičského oprávnění

Dne 24. 6. 2022 kolem 11:20 hod. hlídka díky osobní a místní znalosti zajistila osobu (ročník narození 1991), která má od roku 2011 odevzdána řidičský průkaz, a to při řízení os. mot. vozidla poblíž centra města. Vzhledem ke skutečnosti, že daná osoba je pravidelným uživatelem alkoholických nápojů, včetně omamných a psychotropních látek, vyzvala dotyčného k provedení orientační dechové zkoušce a testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Vyhověl pouze testu na alkohol, kdy test byl negativní. Následně byl vyzván, aby následoval hlídku k sepsání oznámení o přestupku s veškerými osobními věcmi, přičemž opakovaných zákonných výzev nedbal, tudíž byl za pomoci donucovacích prostředků zajištěn a předveden na služebnu PČR. Zde bylo prohlídkou zajištěno cca 4 g bílé krystalické látky, která byla zaslána na rozbor. Přestupek v dopravě - řízení bez platného řidičského oprávnění a odmítnutí podrobení se testu na omamné a psychotropní látky bude oznámen strážníky příslušnému správnímu orgánu, další možnou trestnou činnost, jako je § 283 trestního zákoníku, tj. nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dále řeší ve své gesci PČR.

Návštěva MP ve školce

Dne 13. 6. 2022 naše strážnice prováděli ukázku techniky, vč. přednášky jak se chovat bezpečně v silničním provozu a na kolech, a to v MŠ Pošumavská v Tachově, kam se sjelo několik dalších dětí ze školek jak z našeho města, tak i např. z Lomu u Tachova. Děti byly nadšené a my věříme, že si z této akce ponesou jen samé nové poznatky, které se jim určitě budou hodit. Městská policie tímto děkuje za pozvání a přikládáme pár fotografií (děkujeme za poskytnutí paní ředitelce Mgr. Ladislavě Pitrové). :-) 

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?