Únor 2022

Řidiči pod vlivem alkoholu

Během měsíce února se strážníkům podařilo zajistit celkem 3 řidiče pod vlivem alkoholu a 1 řidiče, který měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel do roku 2023. Všechny přestupky/trestné činy byly následně předány Policii ČR, příp. příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Rušení nočního klidu, vzájemné napadení dvou osob

V noci z 26. na 27. 2. 2022 řešila hlídka MP Tachov několik slovně a fyzicky agresivních osob. Nejprve uklidňovala hlučnou osobu v ul. 1. Máje, poté řešila vzájemné napadání dvou osob u jedné z restaurací na sídlišti Západ. Další exces řešila v ul. Zámecká, kde se pohyboval muž, který velmi hlasitě projevoval své sympatie ke Krymskému poloostrovu. I tento muž byl hlídkou umravněn.

Asistence při silném větru

Hlídky MP Tachov od počátku silného větru, který se prohnal naším městem a osadami, pravidelně průběžně monitorovaly situaci, spolupracovali s energetiky, hasiči a dalšími složkami. Jednalo se zejména o nahlašování škod na majetku města, padlých stromů, usměrňování provozu a samotného odstraňování lehčích větví, bránících volnému průchodu či průjezdy na cestách.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?