Aktuální dění

... aneb novinky u MP

Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Tachov.

Nabízíme:

- perspektivní a stabilní zaměstnání
- odpovídající finanční ohodnocení
- stravenky
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno
- volný vstup do posilovny
- poukázky do lékárny
- poukázky dle výběru (bowling, bazén, masáže)
- možnost přidělení městského bytu

 

Požadujeme:

- bezúhonnost
- spolehlivost
- tělesnou zdatnost, psychickou odolnost
- zdravotní způsobilost
- minimální věk 18 let
- minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR
- řidičské oprávnění sk. "B"
- uživatelská znalost PC
- výhodou znalost cizího jazyka (anglický, německý) a zbrojní průkaz sk. "D"

 

Náležitosti přihlášky:

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, trvalý pobyt, datum a místo narození, telefonní kontakt, e-mail. K přihlášce připojte životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech. Dále musí přihláška obsahovat výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete na adresu: Město Tachov, Městská policie, k rukám starosty, Hornická 1695, 347 01  TACHOV, nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ, a to nejpozději do 31. 7. 2019.

Bližší informace obdržíte u velitele MP Tachov na tel. č. 374 774 300, 777 261 606

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit či nevybrat žádného z uchazečů.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?