Aktuální dění

... aneb novinky u MP

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ

Vážení spoluobčané,

městská policie Tachov v souvislosti s aktuálně příznivým epidemiologickým stavem přechází na klasické přestupkové řízení ve věci vystavených výzev za přestupky v dopravě, a to včetně řešení případných dalších přestupků.

Veškerým přestupkům v dopravě, kdy byla vystavena výzva do skončení nouzového stavu dnem 20. 4. 2021 uplynula prodloužená lhůta k osobnímu dořešení u MP. Všechny přestupky, u kterých nedošlo k projednání se strážníky, byly OZNÁMENY DNE 20. 4. 2021 ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MěÚ TACHOV K FINÁLNÍMU VYŘEŠENÍ.

Od 21. 4. 2021 mají všechny výzvy k řešení již standardní lhůtu 8 dnů, poté jsou automaticky předávány Odboru dopravy MěÚ Tachov k dalšímu řešení.

Městská policie tímto děkuje všem spoluobčanům za spolupráci.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?