Odchyt zvířat

Informace k odchytu zvířat strážníky

Mezi jednu z mnoha činností strážníků patří také odchyt zvířat. Jak strážníci postupují?

Strážníci provádějí odchyt toulavých zvířat (psů), která ohrožují zdraví a život občanů a těch, která svým pohybem mohou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Strážníci jsou při své činnosti vybaveni potřebnými pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchyceným zvířetem, např. odchytovou tyčí a ochrannými rukavicemi.

Odchycení psi jsou nejprve umisťování do kotců v areálu Městské policie Tachov, pokud se o ně majitel nepřihlásí, jsou následně převezeni do útulku U Šmudliny - areál bývalých kasáren v Tachově, část Vítkov. Samozřejmě toto není možno vždy, závisí  na naplněnosti kapacity útulku. Vždy se však snažíme prostřednictvím webových stránek města oznámit, že byl nalezen pes. Informace se týká popisu psa, lokality nálezu a fotografie.

Odchyt ostatních zvířat (hadi, ptáci, kožešinová zvířata apod.) zajišťuje Záchranná stanice pro zvířata v obci Studánka, a to po telefonické domluvě s panem Bobálem.

Kontakty

Pokud je zvíře odchyceno či nalezeno občanem v katastru města Tachov, bude převzato dle zákona jako nalezená "věc", a to v souladu s ustanovením § 1058, § 1059, § 1060 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Převzetí bude realizováno strážníky na služebně po ověření totožnosti osoby, která zvíře předává. Zároveň bude provedeno strážníky šetření, zda se tvrzení o nálezu zvířete zakládá na pravdě, neboť velmi často jsou žádáni o převzetí i z katastrů jiných obcí, které by se měly o tato zvířata postarat. Výjezd pro nalezené zvíře v tomto případě strážníci nerealizují, stejně tak nebude přebráno zvíře, u kterého byl primární kontakt ohledně převzetí záchrannou stanicí pro zvířata či útulkem.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?