Vyhlášky a nařízení města

Veškeré právní normy města související s činností strážníků MP

Vyhlášky města Tachova

  • č. 2/2018, k ochraně nočního klidu
  • č. 6/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  • č. 4/2016, o místních poplatcích
  • č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
  • č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města
  • č. 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nařízení města Tachova
  • č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
  • č. 1/2008, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
  • Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Tachova
Nevíte si rady, potřebujete pomoc?