Aktuální dění

... aneb novinky u MP

Vyhlášení výběrového řízení na pozici strážník Městské policie Tachov

Město Tachov, zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Macákem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa strážník Městské policie v Tachově s předpokládaným termínem nástupu od srpna 2022, případně dle dohody.

 

Nabízíme:

- pracovní pozici strážník městské policie (zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obce dle § 1 odst. 2) zák.č.533/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zejména přispívá k ohraně osob a majetku v obci, plnění vyhlášek a nařízení obce, spolupracuje se základními složkami IZS, státními orgány apod.
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- možnost přidělení městského bytu

 

Zákonné předpoklady zájemce:

(dle § 4, zákona č.553/1991 Sb. zákona o obecní policii)


- státní občanství České republiky
- bezúhonnost
- spolehlivost
- věk starší 18 let
- zdravotní způsobilost
- tělesná zdatnost, psychická odolnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další požadavky:

- používání a znalost běžného kancelářského softwaru (práce s počítačem)
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- zbrojní průkaz skupiny "D" výhodou
- znalost cizího jazyka (němčina, angličtina) výhodou

 

Písemná přihláška do výběrového řízení:

- musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, trvalý pobyt, datum a místo narození zájemce, telefonní kontakt, e-mail

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce strážníka MP Tachov

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

Město Tachov - Městská policie
k rukám starosty
Hornická 1695
347 01  TACHOV

Přihlášky zasílejte (případně doručte osobně) nejpozději do pondělí 20. 6. 2022 v zalepené obálce s nápisem "Výběrové řízení MP". Bližší informace získáte u velitele MP na tel. č.: 374 774 300 či 776 242 186.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit či nevybrat žádného z uchazečů.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?