Botičky/Výzvy za špatné parkování

Strážníci jsou oprávněni použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla v souladu s ustanovením § 17a, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii na vozidlo v následujících případech:

  • které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
  • které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
  • které stojí na chodníku, kde to není povoleno
  • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

U všech výše uvedených bodů musí být splněna podmínka, že řidič vozidla není na místě přítomen.

Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla.

Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.

Dále mohou strážníci umístit na vozidlo tzv. "VÝZVU" pro nepřítomného řidiče. V tomto případě má přestupce 8 dnů na to, aby se dostavil na služebnu MP přestupek vyřídit. Pokud tak neučiní, je přestupek s fotodokumentací dále postoupen Odboru dopravy a silničního hospodářství ke konečnému vyřešení (zpravidla pokuta příkazem).

 

V případě, že na svém vozidle najdete tzv. "botičku", obraťte se telefonicky na linku dispečinku MP, tel. č. +420 374 722 232

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?