Činnost MP Tachov

Preventivně – výchovná činnost je nyní u MP Tachov v počátku, do budoucna se zaměříme zejména na:

a) práci s mládeží
b) informování občanů
c) vzdělávání

Touto činností budou pověřeni určení strážníci, kteří:

- zajistí zapojení městské policie do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných městem Tachov
- zrealizují programy městské policie na úseku prevence, primární prevence rizikového chování, primární protidrogové prevence, bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
- zabezpečí dopravní výchovu v souladu s metodickým plánem Ministerstva dopravy ČR a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?