Kdy volat městskou policii

Tísňová linka vs. pevná linka

Níže popíšeme, v jakých situacích je vhodné volat tísňovou linku, a kdy naopak volat na pevnou linku dispečinku.

Tísňová linka 156

- narušování občanského soužití, veřejného pořádku
- prodej či podávání alkoholu mladistvým
- drobné krádeže
- poškozování či úmyslné ničení majetku
- buzení veřejného pohoršení
- útok agresivního psa
- sprejerství

Pevná linka 374 722 232

- sundání tzv. "botičky"
- porušení pravidel silničního provozu (zejména zákazy vjezdu, parkování apod.)
- nahlášení vraku vozidla
- nahlášení černé skládky
- nahlášení odhozených injekčních stříkaček

Mohou však nastat případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně a zejména věcně příslušná policejní složka. Jedná se hlavně o Policii České republiky, neboť policisté i strážníci plní úkoly v rámci pravomocí vymezených platnými zákony, které se v některých částech odlišují.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?