Odchyt zvířat

Informace k odchytu zvířat strážníky

Mezi jednu z mnoha činností strážníků patří také odchyt zvířat. Jak strážníci postupují?

Strážníci provádějí odchyt toulavých zvířat (psů), která ohrožují zdraví a život občanů a těch, která svým pohybem mohou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Strážníci jsou při své činnosti vybaveni potřebnými pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchyceným zvířetem, např. odchytovou tyčí a ochrannými rukavicemi.

Odchycení psi jsou nejprve umisťování do kotců Městské policie Tachov, tyto se nachází v areálu bývalých kasáren v útulku U Šmudliny. Pokud se o ně majitel nepřihlásí, jsou následně předáni do tohoto útulku.

Odchyt ostatních zvířat (hadi, ptáci, kožešinová zvířata apod.) zajišťuje Záchranná stanice pro zvířata v obci Studánka, a to po telefonické domluvě s panem Bobálem.

Kontakty

Pokud je zvíře odchyceno či nalezeno občanem v katastru města Tachov, bude převzato dle zákona jako nalezená "věc", a to v souladu s ustanovením § 1058, § 1059, § 1060 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Převzetí bude realizováno strážníky na služebně po ověření totožnosti osoby, která zvíře předává. Zároveň bude provedeno strážníky šetření, zda se tvrzení o nálezu zvířete zakládá na pravdě, neboť velmi často jsou žádáni o převzetí i z katastrů jiných obcí, které by se měly o tato zvířata postarat. Výjezd pro nalezené zvíře v tomto případě strážníci nerealizují, stejně tak nebude přebráno zvíře, u kterého byl primární kontakt ohledně převzetí záchrannou stanicí pro zvířata či útulkem.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?