Parkování ve městě

Parkování ve městě je realizováno na místech k tomu vyhrazených, zejména označených jako parkoviště. Parkování mimo vyhrazená parkoviště se řídí příslušnými zákony, a to zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Parkování na tzv. "placených parkovištích" lze realizovat několika způsoby:

  • platbou obsluze parkoviště
  • využitím automatů
  • využitím SMS parkingu

 

V případě, kdy dojde k porušení zákona v oblasti dopravy, porušení nařízení města, či obecně závazné vyhlášky města ve věci parkování, jsou strážníci oprávněni použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. "botičku".

Přestupek strážníci mohou však vyřešit i nafocením přestupku bez přítomnosti řidiče a jeho postoupením místně příslušnému Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Tachov k dořešení. V případě, kdy se na místo dostaví řidič vozidla a s postupem strážníka nesouhlasí, má možnost po sepsání oznámení strážníkem se k tomuto vyjádřit a věc opět posoudí Odbor dopravy a silničního hospodářství, který rozhodne ve věci ve správním řízení.

Nevíte si rady, potřebujete pomoc?