Vyhlášky a nařízení města

Veškeré právní normy města související s činností strážníků MP

Vyhlášky města Tachova

 • č. 2/2021, k ochraně nočního klidu (platná od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021)
 • č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • č. 6/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • č. 4/2016, o místních poplatcích
 • č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
 • č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města
 • č. 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Nařízení města Tachova
 • č. 1/2020, kterým se vydává parkovací řád
 • č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
 • č. 1/2008, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
 • Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Tachova
Nevíte si rady, potřebujete pomoc?